Van Dartel Logopedie

Wie ben ik?

Mijn naam is Bernadette van Dartel, afgestudeerd in 1980 aan de Katholieke Hogeschool te Antwerpen.

Na het behalen van mijn diploma ben ik gaan werken in het revalidatiecentrum ‘Het Roessingh’ te Enschede. Ik heb hier veel ervaring opgedaan in het werken met volwassen afasie- en dysartrie patiënten en stempatiënten.

Na 5 leerzame jaren in Enschede ben ik in 1985 een eigen praktijk gestart in OSS. In het begin nog heel kleinschalig. Ook kreeg ik in die tijd een benoeming als logopedist in Sint- Michielsgestel in het toen geheten Instituut voor Doven. Inmiddels heet deze instelling Koninklijke Kentalis en ik werk daar nog steeds met veel plezier. Ik heb hier veel ervaring opgedaan  in het werken met jonge, dove kinderen in het gezin aan huis en in de peutergroep. Sinds november 2015 werk ik in de vroegbehandeling. Dit is een speciale peuter/kleutergroep voor kinderen tot 5 jaar met een ernstige taalspraakontwikkelingstoornis. Deze kinderen leren spelenderwijs communiceren in een veilige omgeving. Het is een enorme uitdaging om samen met verschillende disciplines deze kinderen in groep en individueel te behandelen; te zoeken naar de juiste aanpak om de communicatie en de taalspraakontwikkeling te stimuleren.

In 1992 ben ik verhuisd met mijn praktijk naar de Kolk 9 in OSS. De combinatie van het werken in mijn eigen praktijk en het werken in een multidisciplinair team houdt me scherp en is erg leerzaam. De werkkringen voeden elkaar. Door regelmatige bij- en nascholing gericht op een allround praktijk houd ik mijn logopedische kennis op peil.

Binnen kwaliteitskringen bestaat de mogelijkheid tot intercollegiaal overleg; intervisie, vakinhoudelijke verdieping en toepassing van kwaliteitsinstrumenten. Ik ben een actief lid van de Kwaliteitskring Logopedisten “De Raad” te ’s- Hertogenbosch.

Ik ben lid van de N.V.L.F. (Nederlandse Vereniging voor Logopedie en Foniatrie) en ik ben Kwaliteitsgeregistreerd voor 2015-2020.