Van Dartel Logopedie

Werkwijze/Visie

Mijn visie en werkwijze zijn gericht op de wensen van de hulpvrager. Ik streef naar een open en ontspannen sfeer waarbij uw welbevinden voorop staat. Tijdens het gehele behandelingstraject heeft u te maken met een enkele vaste behandelaar. Ik zal u op een betrokken en persoonlijke manier zo goed mogelijk behandelen en begeleiden. We streven naar het beste eindresultaat. Verder hecht ik veel belang aan een goede samenwerking met de cliënt. Uw betrokkenheid bij de therapie is een voorwaarde om te komen tot een goed resultaat. Mijn zorg is volledig afgestemd op uw hulpvraag. Dat wil zeggen dat ik een sturende rol nastreef zodat u (of uw kind) zo snel mogelijk zelfstandig en optimaal kunt functioneren.

Tegenwoordig kunt u rechtstreeks naar een logopedist. U kunt natuurlijk bij vragen ook met uw huisarts overleggen en direct om een verwijzing vragen. Ervaring leert dat een verwijzing van de huisarts vaak sneller en efficiënter werkt. Na een aanmelding bij Van Dartel Logopedie zal er allereerst een intake plaatsvinden. Samen met u (en met uw kind) wordt de hulpvraag besproken. Op grond van dit eerste gesprek wordt bepaald welke onderzoeken nodig zijn, gevolgd door afgestemde behandelingen op basis van de gestelde diagnoses. Dit behandelplan wordt uiteraard met u besproken en eventueel direct of gedurende de therapie aangepast. Voor elke hulpvraag wordt er gekozen voor een bij de persoon passende behandeling en begeleiding. Dit staat centraal in mijn visie.