Van Dartel Logopedie

Gehoorproblemen

Spreken en luisteren horen bij elkaar. Hoe je hoort is van invloed op je spraak en taal en dus op het verloop van de communicatie. Wij kunnen behandelen bij:

  • slechthorendheid (aangeboren en verworven)
  • revalidatie na plaatsing Cochleair Implantaat
  • auditieve verwerkingsproblemen