Van Dartel Logopedie

Adem

Mensen met hyperventilatie kunnen ook in aanraking komen met logopedie. Problematiek op het gebied van adem vereist in de meeste gevallen behandelingen van een logopedist. In sommige gevallen combineert deze problematiek zich met stemklachten, maar dit hoeft niet het geval te zijn.

Ademhalingsproblematiek is zowel een oorzaak als een gevolg van hyperventilatie. Door oefeningen te doen ten behoeve van een rustige ademhaling kunnen deze problemen verholpen worden, waardoor de mate van hyperventilatie ook aanzienlijk zal dalen.