Van Dartel Logopedie

De Praktijk

In 1992 startte deze praktijk aan de kolk, midden in een nieuwbouwwijk vlak bij de Mettegeupel te OSS. De praktijk is goed bereikbaar en er is voldoende parkeergelegenheid.

Met plezier wordt gewerkt met kinderen en volwassenen. Er vindt onderzoek en behandeling plaats op het gebied van spraak, taal, stem, gehoor, eten en drinken. De praktijk specialiseert zich in het onderzoeken en behandelen van:

  • Baby's en jonge kinderen met eet- en
       drinkproblemen;
  • Slechthorende en dove kinderen;
  • Kinderen met spraak -en taalproblemen.
  • Volwassenen en kinderen met stemproblematiek

De logopedist blijft op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen door het volgen van cursussen en het bijwonen van studiedagen.

Openingstijden van de praktijk

Maandagochtend: van 08:00-12:00

Maandagmiddag:  van 12:30-18:00

Maandagavond: van 19:00-21.00

Donderdagochtend: van 08:00-12.00

Donderdagmiddag: van 12:30-18:00

De praktijk is op elk gewenst moment telefonisch bereikbaar: u kunt altijd een boodschap inspreken, waarna u zo spoedig mogelijk wordt teruggebeld.

Zichtbare kwaliteit

Ik houd mijn deskundigheid op peil omdat ik goede zorg belangrijk vind en dit kunt u zelf controleren. Ik sta namelijk vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici. Het Kwaliteitsregister Paramedici is een onafhankelijke organisatie die niet alleen registreert of een paramedicus beschikt over het juiste diploma,  ook wordt er getoetst of ik voldoe aan de door de beroepsgroep gestelde kwaliteitseisen op het gebied van deskundigheidsontwikkeling.

U kunt dit zelf controleren!

Alleen paramedici die beschikken over het juiste diploma en aantoonbaar voldoen aan de kwaliteitseisen op het gebied van werkervaring en deskundigheid staan vermeld in het Kwaliteitsregister Paramedici. Dit kunt u te allen tijde zelf controleren door het register te raadplegen. U gebruikt hiervoor het unieke KP-registratienummer van de paramedicus.

Logopedist: BERNADETTE van DARTEL
KP-Registratienummer: 99900202291

Met behulp van het KP-registratienummer kunt u het register raadplegen en controleren wat de actuele status is. Zo wordt de kwaliteit van zorg zichtbaar en kunt u zien dat ik mijn vak serieus neem.

Raadpleeg het register via www.kwaliteitsregisterparamedici.nl  / www.kwaliteitsregisterparamedici.nl/Paginas/RaadplegenRegisters.aspx

Cliënttevredenheidsonderzoek (Mediquest)

Ik ben geïnteresseerd in uw mening over mijn  dienstverlening. Daarom voer ik een  cliënttevredenheidsonderzoek uit. Doet u mee?

Na afloop van de behandeling behandeling ontvangt u, alleen met uw toestemming, een uitnodiging per e-mail. Deelname is volstrekt vrijwillig. Als u niet mee wilt doen, heeft dit geen gevolgen voor de behandeling.

Mediquest
Het onderzoek wordt uitgevoerd door Mediquest. Mediquest is een onafhankelijk en gecertificeerd meetbureau. Uw privacy is gegarandeerd goed beschermd.
Anoniem
Mediquest nodigt u per e-mail uit voor het invullen van een online vragenlijst. Het onderzoek is volledig anoniem. Ik kan niet zien wat u heeft ingevuld.
Vragenlijst
De vragenlijst gaat over de praktijk, de behandelaar en de behandeling. Het invullen van de vragenlijst duurt ongeveer 10 minuten.
Wilt u meer weten? Vraag het mij!

Klachten

 

Van Dartel Logopedie is aangesloten bij een goedgekeurde klacht- en geschillenregeling. Deze regeling wordt uitgevoerd door het Kwaliteitsregister Paramedici (KP). Clienten die niet tevreden zijn kunnen dit melden via www.klachtenloketparamedici.nl Daar staat een formulier (klik hier) waarmee de klacht kan worden ingediend. Bovendien wordt gewerkt conform de privacywetgeving. Raadpleeg hiervoor de volgende link: privacywetgeving (privacywetgeving – Rijksoverheid.nl).

Privacy

Op 25 mei 2018 gaat de Wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Van Dartel logopedie doet er alles aan om uw gegevens te beschermen. U heeft recht op inzage in uw gegevens, u heeft recht op het verzoeken van rectificatie van gegevens en het recht om te verzoeken gegevens te laten vernietigen.

Raadpleeg de privacy policy om volledig op de hoogte te zijn.